Reklamační řád :

Kupující je povinen ihned po dodání zboží toto zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a oznámit  zjištěné závady.

Zjištěné závady oznámí kupující na adresu :

dekorace-darky@seznam.cz  nebo telefonicky na tel: 774 986 404

V případě poškozené zásilky nejdéle do 3 dnů musí kupující nahlásit jak prodávajícímu tak dopravci

Pozdější reklamace poškozené zásilky není možná.

Obal včetně výplně musí být ponechán u poškozené zásilky.

PPL dopravce požaduje nahlášení poškozené zásilky do nejdéle do 3 dnů od převzetí !!

Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující zaslal nebo předložil doklady, které

obdržel s objednaným zbožím / paragon,fakturu/ .

Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží vyřídí

reklamaci nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu a způsobu jejího vyřízení.

Vždy při vrácení nebo reklamaci je nutné pokud po předchozí dohodě zasíláte zboží na níže

uvedenou adresu nám to neprodleně nahlásit že zboží bylo odesláno.

Záruka na zboží dle zákona 24 měsíců, do 14 dnů možnost vrátit zboží bez udání důvodu

Veškeré zásilky a reklamace kupující zasílá na níže uvedenou adresu doporučeně.

Vlastislav Junga

Dolní Domaslavice č.215

739 38