Reklamační řád :

Kupující je povinen ihned po dodání zboží toto zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a oznámit kupujícímu zjištěné závady.

Zjištěné závady oznámí kupující na adresu :

dekorace-darky@seznam.cz nebo telefonicky na tel: 774 986 404

V případě poškozené zásilky nejdéle do 3 dnů musí kupující nahlásit jak prodávajícímu tak dopravci

Pozdější reklamace poškozené zásilky není možná.

PPL dopravce požaduje nahlášení poškozené zásilky do 3 dnů !!

Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující zaslal nebo předložil doklady, které

obdržel s objednaným zbožím / paragon,fakturu/ .

Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží vyřídí

reklamaci nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu a způsobu jejího vyřízení.

V případě poškození zásilky poštou, kterou prodávající výrobky kupujícímu zasílá je kupující 

povinen při převzetí zboží sepsat reklamační protokol, kde bude přesný popis a rozsah konkretního

poškození a následně doručí kopie tohoto zápisu prodávajícímu, případně nepřevzít zásilku.

Záruka na zboží dle zákona 24 měsíců, do 14 dnů možnost vrátit zboží bez udání důvodu.

Veškeré zásilky a reklamace kupující zasílá na níže uvedenou adresu doporučeně.

Vlastislav Junga

Dolní Domaslavice č.215

739 38